Stefan Schridde in Berlin on 14.09.17

Stefan Schridde in Berlin on 30.08.17

Stefan Schridde in Berlin on 08.09.17

Stefan Schridde in Harzgerode on 19.08.17

Stefan Schridde in Berlin on 10.08.17

Stefan Schridde in Stuttgart on 23.10.17